Når den sidste aktie på beholdningsoversigten er afstået, og der stadig er en henstandssaldo, og dermed stadig en skyldig fraflytterskat, bortfalder denne skat.

Det gælder ikke, hvis personen har uudnyttede realiserede tab, som det efter de udenlandske regler, som personen er omfattet af, er muligt at fremføre til modregning i senere indkomstår. Se ABL § 39 A, stk. 10.