åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.2.14.2 Fraflytning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

I dette afsnit beskrives, hvordan personer skal beskattes af deres aktier og andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, når skattepligten til Danmark ophører.

Afsnittet indeholder:

 • Kort om fraflytterskat på aktier (C.B.2.14.2.1)
 • Lovbestemmelsernes baggrund, formål og historik (C.B.2.14.2.2)
 • Hvem er omfattet af reglerne om fraflytterskat i aktieavancebeskatningsloven? (C.B.2.14.2.3)
 • Hvilke værdipapirer skal beskattes ved fraflytning? (C.B.2.14.2.4)
 • Hvornår skal personer beskattes ved fraflytning? (C.B.2.14.2.5)
 • Hvad skal personer beskattes af ved fraflytning? (C.B.2.14.2.6)
 • Gevinst og tab ved fraflytning (C.B.2.14.2.7)
 • Henstand med betaling af den beregnede skat (C.B.2.14.2.8)
 • Personen bliver igen skattepligtig til Danmark (C.B.2.14.2.9).

Se også

 • Afsnit C.D.1.5 om hvad der skal ske med aktiver, herunder aktier og andre værdipapirer omfattet af ABL, som et selskab, forening m.fl. ejer på det tidspunkt, hvor den fulde eller begrænsede skattepligt til Danmark ophører.
 • Afsnit C.F.1.2.3 om hvornår skattepligten ophører ved fraflytning. 

Bemærk

For personer, hvis skattepligt ophørte før den 30. maj 2008, finder de nuværende regler i ABL § 38-39 B også anvendelse. Men for dem var der særlige overgangsregler, der gik ud på, at de kunne blive omfattet af de nye regler, hvis de indsendte en beholdningsoversigt inden for visse frister i henholdsvis 2008 og 2009. Indsendte de ikke beholdningsoversigten inden den relevante frist, forfaldt hele fraflytterskatten til betaling.

Se LV Selskaber og aktionærer 2011-1, afsnit S.G.19.8 om "Henstand med skattebetaling" under afsnittet "Overgangsregel for personer, hvis skattepligt er ophørt før 30. maj 2008".