åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.2.13 Overdragelse med succession mv." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

I dette afsnit beskrives reglerne for overdragelse af aktier med skattemæssig succession i levende live.

Afsnittet indeholder:

  • Familieoverdragelse med succession (C.B.2.13.1)
  • Overdragelse til nære medarbejdere med succession (C.B.2.13.2)
  • Overdragelse til tidligere ejere med succession (C.B.2.13.3)
  • Beskatning af overdrager og modtager ved en succession (C.B.2.13.4)
  • Overdragelse af aktier til erhvervsdrivende fonde (C.B.2.13.5).

Se også

  • Afsnit C.E.3.3.4.3.4 om dødsboers begrænsning i udlodning med succession i aktier.
  • Afsnit C.E.3.3.4.4 om dødsboers salg med succession til nær medarbejder, tidligere nær medarbejder og tidligere ejer.
  • Afsnit C.C.6.7.2 i afsnittet "Passivpost", som beskriver beregning af passivposter ved succession efter ABL §§ 34, 35 og 35 A, herunder styresignal SKM2011.406.SKAT, hvorefter der ikke både kan ske nedsættelse af handelsværdien af de overdragne aktiver med et fremtidigt skattetilsvar og for den objektivt beregnede passivpost efter KSL § 33 D