åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Definition af en tegningsret og en aktieret (C.B.2.5.1)
  • Anskaffelsestidspunkt for tegningsretter, aktieretter og de aktier og konvertible obligationer, der erhverves ved udnyttelse af retterne (C.B.2.5.2)
  • Skattemæssige konsekvenser af udstedelse af tegningsretter for hidtidige aktionærer (C.B.2.5.3)
  • Skattemæssige konsekvenser af udstedelse af tegningsretter for hidtidige aktionærer - Beregning (C.B.2.5.4)
  • Tegningsretter - Beregning af værdi (C.B.2.5.5)
  • Anskaffelses- og afståelsessummer for tegningsretter og aktieretter (C.B.2.5.6).