Indhold

Dette afsnit beskriver de forskellige typer aktier, der findes, når aktionæren er et selskab.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Ikrafttræden.

Regel

Reglerne for beskatning af gevinst og tab for aktionærer, der er selskaber, afhænger af, hvilken type aktier der er tale om.

Der er for selskabsaktionærer følgende typer aktier:

  • Egne aktier. Se afsnit C.B.2.3.2
  • Næringsaktier. Se afsnit C.B.2.3.3
  • Datterselskabs- og koncernselskabsaktier. Se afsnit C.B.2.3.4
  • Skattefri porteføljeaktier. Se afsnit C.B.2.3.5.
  • Skattepligtige porteføljeaktier. Se afsnit C.B.2.3.6.

Rækkefølgen er prioriteret. Det betyder, at aktierne skal behandles efter de regler, der gælder for den først nævnte type, hvis aktierne er omfattet af flere typer.

Herudover er der følgende typer investeringsbeviser mv.:

  • Aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab. Se afsnit C.B.4.3.
  • Investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber. Se afsnit C.B.4.6.
  • Investeringsbeviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Se afsnit C.B.4.6.

Ikrafttræden

Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 blev reglerne for selskabers beskatning af gevinst og tab på aktier væsentligt ændret.

De nye regler har virkning fra og med indkomståret 2010. De nye regler har dog ikke virkning for aktier, som er afstået inden den 22. april 2009, hvilket har betydning for selskaber med forskudt regnskabsår. Se § 22, stk. 2, i lov nr. 525 af 12. juni 2009.

Reglerne i SEL § 2 D har virkning for erhvervelse af aktier, foretaget fra og med den 3. oktober 2012. Se § 3, stk. 2, i lov nr. 1254 af 18. december 2012. SEL § 2 D er ændret ved lov nr. 274 af 26. marts 2014. Se afsnit C.B.2.10.3 og afsnit C.D.1.2.8.

Reglerne er senere ændret blandt andet ved lov nr. 254 af 30. marts 2011 og lov nr. 1255 af 18. december 2012, se nærmere i de følgende afsnit.

Se også

Se LV Selskaber og aktionærer (2011-1) afsnit S.G.4.1 og S.G.4.2 om de tidligere regler.