åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.2.1.5.5 Forbeholdt udbytte" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan afståelsessummen opgøres, når aktier overdrages med forbehold af retten til udbytte for overdrageren selv eller for tredjemand.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Når aktier overdrages med forbehold af retten til udbytte, er udbyttet en del af afståelsessummen for aktierne.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2003.282.LSR

Salg af aktier. Udlodning af udbytte fra aktierne efter overdragelsen blev beskattet som en del af afståelsessummen.