Resumé

Dette afsnit handler om:

  • Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (C.B.1)
  • Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. (C.B.2)
  • Beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv. (C.B.3)
  • Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber,investeringsforeninger og SIKAV'er (C.B.4).
Tema(er)
Lovforkortelser Kursgevinstbeskatning Aktieudbytte Aktieavancebeskatning Investeringsforeninger
Hvad er nyt?

Der er indsat et nyt afsnit C.B.2.15.3 Udenlandske trusts (fonde) - stiftet/indskud 1. juli 2015 eller senere.

Formueskattekursen finder fra og med 5. februar 2015 ikke anvendelse ved værdiansættelse af aktier og obligationer samt unoterede konvertible obligationer. Se C.B.2.1.4.5.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B Kapitalgevinstbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Se også

  • Afsnit C.A.11.1 "Renteindtægter" om beskatning af renteindtægter.
  • Afsnit C.D.6.3 "Aktieombytning med tilladelse", om reglerne om skattefri aktieombytning med tilladelse.
  • Afsnit C.D.7.4 "Aktieombytning uden tilladelse", om regler om skattefri aktieombytning uden tilladelse.