åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.2.1.5 Anskaffelses- og afståelsessummer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også om anskaffelses- og afståelsessummer, afsnit