En teknisk aktie opstår som følge af en strukturændring af aktiekapitalen og udgør en brøkdel af den normale aktiestykstørrelse for den pågældende aktieklasse, for eksempel 1/2 eller 1/4. Tekniske aktier udgør således ikke en særskilt aktieklasse. En teknisk aktie kvalificeres som resten af sin aktieklasse.

Hvis den aktieklasse, som den tekniske aktie opstår fra, er optaget til handel på et reguleret marked, anses den tekniske aktie derfor også som optaget til handel på et reguleret marked. De regler om den skattemæssige behandling af aktier, herunder indberetningsregler, der gælder for aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, finder også anvendelse i forhold til tekniske aktier, der er opstået fra en strukturændring af en aktiekapital (eller aktieklasse), der består af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.