No par value-aktier er karakteriseret ved, at en aktie svarer til en nærmere angivet andel af den samlede aktiekapital i stedet for at have en pålydende værdi.