åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Penge der udbetales fra et selskab til selskabets aktionærer, efter at et selskab er gået i likvidation eller erklæret konkurs.

Når et selskab endeligt ophører/opløses, udbetales de penge, som er tilbage i selskabet, efter at kreditorerne er betalt, til aktionærerne.