En køberet er “in the money", når den aftalte købskurs på aktien er lavere end den aktuelle kurs på aktien.