(ApS) Et erhvervsdrivende selskab, hvor ingen af deltagerne (anpartshaverne) hæfter direkte eller med hele deres formue for anpartsselskabets forpligtelser, men hvor samtlige deltagere hæfter solidarisk med indskudskapitalen.