Aftaler mellem aktionærer, særligt når de forpligter sig til at stemme (eller ikke stemme) på en vis måde eller f.eks. stemme således, som en tredjemand eller gruppens majoritet beslutter. Endvidere aftaler om forkøbsret og lignende.