Den del af et aktieselskabs overskud, som fordeles mellem aktionærerne. Skatteretligt omfatter begrebet enhver økonomisk fordel, som tilgår aktionærer ellert andelshavere, uanset om udlodningen er deklareret eller maskeret udlodning.