Med aktieretter menes en ret til uden betaling at modtage fondsaktier. Aktieretter tildeles et selskabs aktionærer i forhold til deres aktiebesiddelse i selskabet, og giver aktionærerne ret til uden vederlag at modtage fondsaktier. Aktieretter behandles på samme måde som fondsaktier. De er erhvervet for 0 kr.