Dato for udgivelse
17 May 2011 11:49
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-108050
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af dødbrændt (sintret) magnesium med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Kommissionen har ved meddelelse (2011/C 146/06) offentliggjort i EU-tidende C 146 af 17. maj 2011 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af dødbrændt (sintret) magnesium (toldtariffens pos. 2519 90 30 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2011/C 146/06).