Dato for udgivelse
17 May 2011 10:46
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-189285
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told samt indførelse af en endelig udligningstold på importen af coated finpapir med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 451/2011 offentliggjort i EU-tidende L 128 af 14. maj 2011 indført en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af coated finpapir (toldtariffens pos. 4810 13 20 20, 4810 13 80 20, 4810 14 20 20, 4810 14 80 20, 4810 19 10 20, 4810 19 90 20, 4810 22 10 20, 4810 22 90 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20, 4810 99 30 20 og 4810 99 90 20) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og den endelige opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 451/2011.

Forordningen trådte i kraft den 15. maj 2011.

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 452/2011 offentliggjort i EU-tidende L 128 af 14. maj 2011 indført en endelig udligningstold på importen af coated finpapir (toldtariffens pos. 4810 13 20 20, 4810 13 80 20, 4810 14 20 20, 4810 14 80 20, 4810 19 10 20, 4810 19 90 20, 4810 22 10 20, 4810 22 90 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20, 4810 99 30 20 og 4810 99 90 20) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige udligningstold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 452/2011.

Forordningen trådte i kraft den 15. maj 2011.