Dato for udgivelse
16 May 2011 09:58
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-188530
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af melamin med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om endelig opkrævning af den midlertidige told.

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 457/2011 offentliggjort i EU-tidende L 124 af 13. maj 2011 indført en endelig antidumpingtold på importen af melamin (toldtariffens pos. 2933 61 00 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og om endelig opkrævning af den midlertidige told.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og endelige oprkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 457/2011.

Forordningen trådte i kraft den 14. maj 2011.