åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.1.2 Fordringer, gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven - KGL § 1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om kursgevinstlovens anvendelsesområde, som fremgår af KGL § 1.

Afsnittet indeholder:

  • Fordringer, gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven - KGL § 1 (C.B.1.2.1)
  • Afdrag og afståelsessummer vedrørende fordringer mellem koncernforbundne selskaber (C.B.1.2.2)
  • Visse fordringer og gæld, der ikke forfalder eller indfries på et forud aftalt tidspunkt (C.B.1.2.3)
  • Fordringer og gæld, der vedrører næringsejendomme - hvor beskatningen sker efter statsskatteloven (C.B.1.2.4).