åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.1 Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter - kursgevinstloven" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter efter reglerne i kursgevinstloven (KGL).

Afsnittet indeholder:

  • Kursgevinstlovens systematik og indhold (C.B.1.1)
  • Fordringer, gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven - KGL § 1 (C.B.1.2)
  • Selskabers fordringer og gæld (C.B.1.3)
  • Beskatning af fordringer og gæld for personer (C.B.1.4)
  • Generelle ordninger om gældseftergivelse - KGL § 24 (C.B.1.5)
  • Gevinst og tab på fordringer og gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital - KGL § 24 A (C.B.1.6
  • Opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld - KGL §§ 2527 (C.B.1.7)
  • Finansielle kontrakter (C.B.1.8)
  • Tilflytning og fraflytning (C.B.1.9).