Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.B Kapitalgevinstbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

xAfsnit C.B Kapitalgevinstbeskatning xhandler om:

 • Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (C.B.1)
 • Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. (C.B.2)
 • Beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv. (C.B.3)
 • Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber,investeringsforeninger og SIKAV'er (C.B.4)
 • ►Aktiesparekontoloven (C.B.5)◄
 • ►Investorfradragsloven (C.B.6).◄
Tema(er)
Lovforkortelser Kursgevinstbeskatning Aktieudbytte Aktieavancebeskatning Investeringsforeninger
Hvad er nyt?

Der er oprettet følgende nye afsnit:

C.B.2.15.4 Anvendelse af armslængdeprincippet mellem stifter m.fl. og trusts

C.B.5         Aktiesparekontoloven

C.B.6         Investorfradragsloven

C.B.6.1      Betingelser vedrørende investeringen

C.B.6.2      Betingelser vedrørende det selskab, der investeres i (målselskabet)

C.B.6.3      Undtagelser fra retten til investorfradrag

C.B.6.4      Opgørelse af investorfradrag

C.B.6.5      Genbeskatning

 

Bemærk: Ligningsloven - Ny lovbekendtgørelse.

Lovbekendtgørelse nr. 66 af 22/01/2019 af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) er offentliggjort den 26. januar 2019.

I denne udgave af Den juridiske vejledning, vil der derfor som udgangspunkt være henvist enten til den tidligere lovbekendtgørelse eller til ændringslove, der ikke var indarbejdet i denne.

 

 

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B Kapitalgevinstbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Se også

 • Afsnit C.A.11.1 "Renteindtægter" om beskatning af renteindtægter.
 • Afsnit C.D.6.3 "Aktieombytning med tilladelse", om reglerne om skattefri aktieombytning med tilladelse.
 • Afsnit C.D.7.4 "Aktieombytning uden tilladelse", om regler om skattefri aktieombytning uden tilladelse.