Resumé

Dette afsnit handler om:

 • Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (C.B.1)
 • Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. (C.B.2)
 • Beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv. (C.B.3)
 • Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber,investeringsforeninger og SIKAV'er (C.B.4).
Tema(er)
Lovforkortelser Kursgevinstbeskatning Aktieudbytte Aktieavancebeskatning Investeringsforeninger
Hvad er nyt?

Vejledningen er ajourført med med seneste lovgivning og praksis.

Følgende afsnit er nye:

C.B.2.3.5 Gevinst og tab ved afståelse af skattefri porteføljeaktier

C.B.3.5.3.3 Aktionærlån

Følgende afsnit er væsentligt ændret:

C.B.4 Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber, investeringsforeninger og SIKAV'er

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B Kapitalgevinstbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

x

Indledning

I dette afsnit beskrives, hvordan fordringer, gæld og finansielle kontrakter samt aktier, investeringsforeningsbeviser og andre værdipapirer skal beskattes. Beskatningen sker efter reglerne i kursgevinstloven (KGL), aktieavancebeskatningsloven (ABL), lov om kontoførende investeringsforeninger og ligningsloven (LL).

Afsnittet indeholder:

 • Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter - kursgevinstloven mv. (C.B.1)
 • Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. (C.B.2)
 • Beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv. (C.B.3)
 • Beskatning af gevinst og tab samt udbytter fra investeringsselskaber og forskellige investeringsforeninger (C.B.4).

xSe også

Se også

 • Ligningsvejledningen 2012-1, afsnit A.D.1 "Renteindtægter" om beskatning af renteindtægter.
 • Afsnit C.D.6.3 "Aktieombytning med tilladelse", om reglerne om skattefri aktieombytning med tilladelse.
 • Afsnit C.D.7.4 "Aktieombytning uden tilladelse", om regler om skattefri aktieombytning uden tilladelse.x

   

  Bemærk

  Reglerne som beskrives gælder fra den 1. januar 2012.

  Se også

  Se også Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit A.D.2, S.C.1.2.2, S.F. og S.G, om de gældende regler indtil 31. december 2010.

  x