Dato for offentliggørelse
24 jan 2013 07:20
Gyldig til
14. juli 2013
ISBN-nummer
978-87-7121-578-6
Resumé

SKAT ajourfører Den juridiske vejledning to gange årligt - i januar og juli.

Vejledningen giver udtryk for SKATs opfattelse af gældende praksis og har cirkulærestatus.

Se også vejledningen "Om Skatteministeriets juridiske vejledninger 2013-1", som er et forord til Den juridiske vejledning.

Alle de tidligere juridiske vejledninger er placeret i "Se tidligere vejledninger".

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Den juridiske vejledning 2013-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.