Dato for udgivelse
13 May 2011 10:10
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-105905
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af furfuraldehyd med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 453/2011 offentliggjort i EU-tidende L 123 af 12. maj 2011 indført en endelig antidumpingtold på importen af furfuraldehyd (toldtariffens pos. 2932 12 00 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 453/2011.

Forordningen træder i kraft den 13. maj 2011.