Dato for udgivelse
12 May 2011 12:05
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-105135
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse fedtalkoholer og blandinger heraf med oprindelse i Indien, Indonesien og Malaysia.

Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 446/2011 offentliggjort i EU-tidende L 122 af 11. maj 2011 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af visse fedtalkoholer og blandinger heraf (toldtariffens pos. 2905 16 85 10, 2905 19 00 60, 3823 70 00 11 og 3823 70 00 91) med oprindelse i Indien (IN), Indonesien (ID) og Malaysia (MY).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 446/2011.

Forordningen træder i kraft den 12. maj 2011.