Dato for udgivelse
12 May 2011 11:09
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-138152
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Udvidelse af den endelige udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, til importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om den er angivet med oprindelse i Canada, om udvidelse af den endelige udligningstold, til importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Singapore.

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 443/2011 offentliggjort i EU-tidende L 122 af 11. maj 2011 udvidet den endelige udligningstold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 598/2009 på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forendede Stater, til importen af biodiesel afsendt fra Canada, uanset om den er angivet med oprindelse i Canada, om udvidelse af den endelige udligningstold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 598/2009, til importen af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Singapore.

For så vidt angår udvidelsen af den endelige udligningstold og afslutning af undersøgelse henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 443/2011.

Forordningen træder i kraft den 12. maj 2011.