Dato for udgivelse
10 May 2011 12:12
Til
virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven
Sagsnummer
11-102833
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
SKAT ændrer proceduren for sagsbehandling i forbindelse med værdifastsættelse af motorkøretøjer.

SKAT har gennem en længere periode arbejdet med at omlægge sagsbehandlingen på motorområdet, således at sagerne registreres elektronisk. Sidste større område er elektronisk registrering af sager vedrørende import af køretøjer.

Den elektroniske registrering af sagerne betyder, at SKATs sagsbehandling bliver mere ensartet og lettere at styre, hvilket er en fordel for både kunder og SKAT.

Formålet er at sikre en bedre og mere ensartet sagsbehandling og værdiansættelse på landsplan, og samtidig at tilpasse forretningsgangen til SKATs overordnede strategi for kundebetjening.

Det vil som udgangspunkt ikke være muligt at få foretaget en værdiansættelse straks i forbindelse med afleveringen af papirerne, dvs. mens man venter.

Sagerne bliver elektronisk registreret og visiteret ved modtagelsen og behandlet i en prioriteret rækkefølge. Dette gælder uanset, om sagerne modtages pr. post, pr. mail eller ved personligt fremmøde. Implementeringen af de nye processer kan i en kort periode give lidt længere sagsbehandlingstid.

SKAT opfordrer til, at sagerne sendes til et af de fire motorcentre pr. mail eller post.

Mailadressen til motorcentrene er:

Mailadressen til motorcentrene er:

Virksomheder i Midtjylland - Motor.Aarhus@skat.dk

Virksomheder i Nordjylland - Motorcenter.Aalborg@skat.dk

Virksomheder i Sydjylland/Fyn - Registreringsafgift.odense@skat.dk

Virksomheder på Sjælland - Motorcenter.HoejeTaastrup@skat.dk.

Det betyder, at du kan og bør undgå personligt fremmøde i motorekspeditionerne af hensyn til din egen planlægning.

Mailen vedhæftes en fil i TIF eller pdf-format, som indeholder en forside, en anmeldelse og tilhørende dokumenter. SKAT har udarbejdet en forside (Worddokument), som kan bruges. På forsiden kan det angives, om en afgørelse ønskes retur elektronisk. Både SKAT og virksomheden har dokumentation for postgangen ved at indsende og modtage materiale elektronisk, og man undgår, at post bortkommer eller forsinkes.

Virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven opfordres til at bruge den såkaldte autorisationsordning, hvor virksomheden selv kan angive værdien af et køretøj, såvel ved import som ved eksport. Ved brug af blanket 21.045 (brugtcertifikat) kan køretøjerne indregistreres uden forudgående ekspedition på motorcentret. Brugen af blanketten forudsætter, at virksomhederne selv angiver køretøjernes værdi og registreringsafgift. Motorcentret laver en efterfølgende kontrol. SKAT står meget gerne til rådighed med flere informationer om ordningen, og hvordan man kommer i gang.

Vær opmærksom på, at der typisk bør indsendes en slutseddel eller anden dokumentation for salg i forbindelse med import, samt fremlægges dokumentation for udførslen ved eksport, før SKAT som udgangspunkt foretager eller kontrollerer en værdifastsættelse.

Hvad kan du gøre?

Den bedste løsning vil være at finde de relevante blanketter på skat.dk og udfylde disse og indsende pr. mail. Du finder de relevante blanketter på skat.dk. Ved import anvendes blanket 21.016 og ved eksport blanket 21.044 eller brugtcertifikat.

Hvis du sender pr. post eller pr. mail, opfordrer SKAT dig til at lade være med at rykke for svar på din henvendelse, da det kan forlænge ekspeditionstiden unødigt. Sagerne bliver behandlet i prioriteret rækkefølge, og yderligere henvendelse fremskynder ikke behandlingen af din sag.