Dato for udgivelse
05 May 2011 10:24
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-099389
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af toldtarifposition

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændring til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.01.2010
0306 21 10 00     Udgår og erstattes af:
0306 21 00 --Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Janus-arter):
10 ---Bestemt til forarbejdning 12,5%
90 ---I andre tilfælde 12,5%

Ændringen medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2011) som forventes udsendt ultimo juni 2011.