Indhold

Dette afsnit handler om, at der i de fleste tilladelser til skattefri aktieombytning stilles vilkår om, at der skal gives meddelelse til Skattestyrelsen, hvis der inden for de første tre år efter ombytningens gennemførelse sker væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for tilladelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Væsentlige ændringer skal anmeldes (C.D.6.3.6.1)
  • Hvilke ændringer kan medføre, at tilladelsen bortfalder? (C.D.6.3.6.2).