Indhold

Dette afsnit handler om de særlige tilfælde af succession på aktionærsiden, hvor et selskab helt eller delvist erhverver kapitalen i et andet selskab.

Afsnittet indeholder:

  • Introduktion til skattefri aktieombytning (C.D.6.3.1)
  • Hvem kan anvende reglerne om skattefri aktieombytning? (C.D.6.3.2)
  • Objektive betingelser for en skattefri aktieombytning (C.D.6.3.3)
  • Subjektive betingelser for en skattefri aktieombytning (C.D.6.3.4)
  • Frister for at gennemføre aktieombytning (C.D.6.3.5)
  • Anmeldelse af ændrede vilkår - bortfald af tilladelse (C.D.6.3.6)
  • Massetilladelser (C.D.6.3.7)
  • Virkninger af en skattefri aktieombytning (C.D.6.3.8)
  • Ansøgning og klageadgang (C.D.6.3.9).

Se også

Se afsnit C.D.7.4 om det objektiverede regelsæt om skattefri aktieombytning uden tilladelse.