åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Det er en subjektiv betingelse, at omstruktureringen ikke må have skatteunddragelse eller skatteundgåelse som hovedformål eller et af hovedformålene. Hvis omstruktureringen ikke foretages af gyldige forretningsmæssige årsager, kan der være grund til at formode, at hovedformålet eller et af hovedformålene med transaktionen er skatteunddragelse eller skatteundgåelse.

Skattestyrelsen foretager en samlet konkret vurdering af den enkelte transaktion, før Skattestyrelsen giver en eventuel tilladelse.

Hvis en ansøger opfylder de objektive betingelser for at kunne spalte skattefrit, har ansøgeren som udgangspunkt et retskrav på at opnå en tilladelse til skattefri spaltning. Se Leur-Bloem sagen (SU 1997, 257).

Betingelsen i FUL § 15 a, stk. 1, 2. pkt., om at spaltning efter FUL § 15 a, stk. 2, kræver tilladelse, har dog baggrund i artikel 15, stk. 1, litra a i direktiv 2009/133/EF (fusionsskattedirektivet).

Ifølge fusionsskattedirektivets artikel 15, stk. 1, litra a, kan en medlemsstat fravige direktivet, når hovedformålet eller et af hovedformålene bag en af de transaktioner, direktivet dækker, herunder spaltning, er skatteunddragelse eller skatteundgåelse.

Bemærk

Hvis en transaktion ikke foretages af "gyldige forretningsmæssige årsager", som fx omstrukturering eller rationalisering af aktiviteterne i de selskaber, der deltager i transaktionen, kan det skabe formodning om, at hovedformålet eller et af hovedformålene med transaktionen er skatteunddragelse eller skatteundgåelse.

Skattestyrelsen kan derfor nægte at give tilladelse til en skattefri spaltning, hvis Skattestyrelsen har formodning om, at formålet eller et af hovedformålene med transaktionen er skatteunddragelse eller skatteundgåelse.