Indhold

Dette afsnit handler om den subjektive betingelse, der skal være opfyldt for at kunne foretage en skattefri spaltning.

Afsnittet handler om