Dato for udgivelse
03 May 2011 15:42
Til
Speditører, importører og eksportører
Sagsnummer
11-066273
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Vejledende regler til at sikre ensartet tarifering og dermed toldbehandling af "jagttrofæer", der importeres/eksporteres af såvel private personer som virksomheder.

 

For at sikre ensartet tarifering og dermed toldbehandling af "jagttrofæer", der importeres/eksporteres af såvel private personer som virksomheder, henvises til nedenstående vejledende regler:

 

1 a) Rå eller simpelt bearbejdede kranier med gevirer tariferes i pos. 0507

 

1 b) Rå eller simpelt bearbejdede kranier og gevirer hver for sig tariferes i pos. 0507.

 

Ved "rå eller simpelt bearbejdede" forstås produkter, der ikke har været underkastet en bearbejdning udover slibning, skrabning, rensning, affedtning, fjernelse af overflødige dele, renskæring, kløvning eller spaltning, tilskæring undtagen i form, grov høvling, udretning eller fladpresning. Dette fremgår af Forklarende Bemærkninger til Toldtariffen, pos. 0507.

 

Hvis der er sket yderligere bearbejdning, tariferes produkterne som følger:

 

1 c) Kranier med gevirer i pos. 9705 (med eller uden plade).  Disse produkter kan fx have følgende engelske betegnelser: "skull mount"; "European mount".

 

1 d) Gevirer og horn (uden kranie) monteret på plade tariferes i pos. 9601. Dette fremgår af Forklarende Bemærkninger til Toldtariffen, pos. 9601, afsnit B, pkt. 13, hvor det fastslås, at "Gruppen omfatter horn og gevirer monterede til dekoration (jagttrofæer, drikkehorn mv.)". Disse produkter kan på engelsk have betegnelsen "horn mount".

 

2) Monterede trofæer (udstoppede trofæer) kan henføres til pos. 9705. Disse produkter kan fx have følgende engelske betegnelser: "shoulder mount";"full mounts".

 

3 a) Huder og skind uden hårbeklædning, der er rå, garvede eller beredte tariferes i kapitel 41.

 

3 b) Huder og skind med hårbeklædning, der er rå, garvede eller beredte tariferes normalt i kapitel 43. Dog hører følgende huder og skind med hårbeklædning under kapitel 41:

 

- af hornkvæg (herunder bøfler og okser, fx bisonokser),

- af heste og andre dyr af hestefamilien (fx zebraer),

- af får og lam (undtagen astrakan, breitschwanz, caracul, persianer og lignende lammeskind samt skind af indiske, kinesiske, mongolske og tibetanske lam),

- af geder og gedekid (undtagen skind af yemenitiske, mongolske og tibetanske geder og gedekid),

- af svin (herunder vildsvin, vortesvin, flodsvin, hjortesvin og navlesvin),

- af gemser, gazeller, kameler (herunder dromedarer) rensdyr, elsdyr, kronhjorte, rådyr og andre dyr af hjortefamilien samt hunde.

 

I tvivlstilfælde, kan der anmodes om Bindende Tariferings Oplysning, også kaldet BTO. Blanketten Anmodning om Bindende Tariferings Oplysning (i pdf-format) med udførlig udfyldningsvejledning kan hentes her.