Dato for udgivelse
28 Apr 2011 10:00
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-002420
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en endelig udligningstold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse stænger af rustfrit stål med oprindelse i Indien.

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 405/2011 offentliggjort i EU-tidende L 108 af 28. april 2011 indført en endelig udligningstold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse stænger af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7222 20 21 00, 7222 20 29 00, 7222 20 31 00, 7222 20 39 00, 7222 20 81 00 og 7222 20 89 00) med oprindelse i Indien (IN).

For så vidt angår den endelige udligningstold og den endelige opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 405/2011.

Forordningen træder i kraft den 29. april 2011.