Dato for udgivelse
26 May 2011 14:08
Til
Speditører og kurerer der laver fortoldninger på varer fra lande udenfor EU´s toldområde også kaldet tredjelande
Sagsnummer
11-079748
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Mange speditører og kurerer har problemer med at lave korrekte fortoldninger.

Èn af årsagerne kan være, at de ikke får tilstrækkelig information fra de virksomheder, der importerer varer fra tredjelande.

En anden årsag kan være manglende viden om bl.a. tarifering, beregning af toldværdi, præferencer samt varebestemmelser (VAB), som er nogle af de største fejlkilder.


Når SKAT besøger virksomheder, der importerer varer fra tredjelande møder vi ofte udsagnet: "Vi har en speditør/kurerer, der klarer vores toldangivelser, så det er der styr på".

 

Det er bare ikke altid tilfældet, hvilket i sidste ende kan koste masser af tid for speditører/kurerer og SKAT - og måske i sidste ende penge for importørerne.

 

Én af årsagerne kan være, at speditørerne/kurererne ikke kan gøre deres arbejde ordentligt, hvis de ikke får tilstrækkelig information fra de virksomheder, der importerer varer fra tredjelande.

En anden årsag kan også være manglende viden om, hvordan fortoldningen udfyldes korrekt.

 

Tidligere undersøgelser viser, at der er fejl i cirka hver anden fortoldning og fejl med økonomiske konsekvenser udgør ca. 12 procent.

 

De fleste fejl vedrører:

·        Fejl i tarifering - herunder ukorrekte/mangelfulde varebeskrivelser.

·        Fejl i toldværdien - herunder manglende dokumentation/indregning eller opsplitning af fragtomkostninger, forkert valutakurs eller forkert fakturaværdi.

·        Præferencer.

·        Varebestemmelser (VAB).

 

Undersøgelsernes resultater indgår i SKATs indsatsstrategi om, at gøre det nemt for mange og svært for de få, som fortsat ikke vil eller kan angive rigtigt ved import.

 

For at få øget fokus på området, har SKAT nedsat en projektgruppe som hedder "Speditørers kvalitet i fortoldningen".

 

Vores øgede fokus, betyder i første omgang, at der ultimo marts 2011 er gennemført 12 informationsmøder for importører og speditører/kurerer med ca. 600 deltagere. Efterfølgende vil vi kontakte udvalgte speditører/kurerer, for at drøfte årsagerne til fejlene og hvordan disse kan minimeres fremadrettet. Projektet afsluttes med en generel kontrol af, om speditørerne/kurererne har fulgt vejledningen.

 

SKAT er også gået i samarbejde med speditørforeningen om, at kunne udbyde temamøder vedrørende specielle emner, som for eksempel:

  • Tarifering og præferencer
  • Toldværdi 

Vi vedlægger en folder samt huskeliste over de rubrikker i fortoldningen, der erfaringsmæssigt giver problemer.

 

Med venlig hilsen

 

SKAT

Projekt "Speditørers kvalitet i fortoldningen"