Dato for udgivelse
07 apr 2011 11:36
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-080934
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Erstatning af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater.

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 311/2011 offentliggjort i EU-tidende L 86 af 1. april 2011 erstattet bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US).

For så vidt angår ændringen henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 311/2011.

Forordningen trådte i kraft den 1. april 2011 og anvendes fra den 1. maj 2011.