Dato for udgivelse
29 Mar 2011 13:11
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-071352
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af toldtarifposition.

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændring til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.03.2011
2833 25 00 10-90 Udgår og erstattes af:
2833 25 00 00 --Af kobber 3,2%

Ændringen medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2011) som forventes udsendt ultimo juni 2011.