Dato for udgivelse
25 Mar 2011 10:25
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-068991
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af wolframcarbid, wolframcarbid blandet med et metallisk pulver og sammen smeltet wolframcarbid med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 287/2011 offentliggjort i EU-tidende L 78 af 24. marts 2011 indført en endelig antidumpingtold på importen af wolframcarbid, wolframcarbid blandet med et metallisk pulver og sammensmeltet wolframcarbid (toldtariffens pos. 2849 90 30 00 og 3824 30 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 287/2011.

Forordningen træder i kraft den 25. marts 2011.