Dato for udgivelse
18 Mar 2011 16:16
Til
Eksportører
Sagsnummer
11-063876
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
SKAT har revurderet behovet for oplysninger i ansøgningsskema 13.022 for godkendte eksportører.

SKAT har revurderet behovet for oplysninger i ansøgningsskema 13.022 for godkendte eksportører. 

De generelle regler for udfyldelse af skemaet er beskrevet i den vejledning, der findes bagerst i ansøgningsskemaet.

Nedenfor er kort beskrevet de rubrikker, hvor SKAT har konstateret, at der oftest er spørgsmål til udfyldelsen.

Rubrik 1. og 1.a.

Se vejledningen

Rubrik 1.d.

Hvis du er eksportvirksomhed og selv indtaster udførselsangivelser i E-export, skal du sætte kryds i feltet "i eget navn og for egen regning".

Hvis du er speditør og indsætter angivelser i E-export for andre virksomheder, skal du sættes kryds i feltet "som direkte repræsentant"

Rubrik 2.a.

Der skal sættes kryds i

  • Hjemstedsordning
  • Eksport
  • og udførsel og/eller genudførsel og/eller udførsel til passiv forædling

Rubrik 3.

Se vejledningen

Rubrik 4.a.

Se vejledningen

Rubrik 4.b.

Hvis du har sat kryds i genudførsel eller udførsel til passiv forædling, skal du skrive de respektive bevillingstyper (f.eks. bevilling til aktiv forædling eller midlertidig oplag) og bevillingsnummer. Hvis du er speditør behøver du ikke at skrive bevillingsnumre for de enkelte bevillinger, medmindre det er dine egne bevillinger

Rubrik 5.a. og 5.b.

Se vejledningen

Rubrik 6.

Der skal skrives 1 stk., da du skal vedlægge supplementsformular - eksport

Rubrik 7.a. og 7.b

Se vejledningen

Rubrik 8.a

Angiv varekoder for varer, der eksporteres:

  • T2 varer: De to første cifre i varekoderne
  • T1 varer: Enten de 4 første cifre og varebeskrivelse eller alle 8 cifre i varekoderne

Rubrik 8.c.

Se vejledningen

Rubrik 8.b. og 8.d

Disse oplysninger er til brug for beregning af sikkerhedsstillelse og skal som udgangspunkt udfyldes.

For T2 varer kan oplysningerne undlades, da der ikke skal stilles sikkerhed for disse varer.

Udfører du T1 varer vil SKAT som udgangspunkt forlange en sikkerhedsstillelse på 10.000 kr. (medmindre der er tale om bagatelbeløb).

Hvis du er enig i dette, behøver du ikke udfylde rubrik 8.b. og 8.d.

Hvis dette beløb ikke dækker told og afgifter for de varer, der til enhver tid er under udførselsproceduren under ordningen for godkendt eksportør, har du pligt til at gøre SKAT opmærksom på dette.

Mener du beløbet er for højt, skal du fremlægge oplysninger/beregninger, der kan dokumentere en lavere sikkerhedsstillelse.

Rubrik 9.

Se vejledningen

Rubrik 10.

Du kan eventuelt henvise til godkendte adresser i din hidtidige bevilling som godkendt eksportør. Hvis adresser ikke længere benyttes, skal disse dog slettes.

Rubrik 16.

Se vejledningen

Rubrik 17.-19.

Se vejledningen

Du kan læse mere om, hvordan ansøgningen skal udfyldes i vejledning til ansøgningsblanketten.

Du kan læse mere om godkendt eksportør-ordningen på hjemmesiden for forenklede procedurer.