Dato for udgivelse
18 Mar 2011 10:49
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-063376
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 258/2011 offentliggjort i EU-tidende L 70 af 17. marts 2011 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af keramiske fliser (toldtariffens pos. 6907 10 00 00, 6907 90 20 00, 6907 90 80 00, 6908 10 00 00, 6908 90 11 00, 6908 90 20 00, 6908 90 31 00, 6908 90 51 00, 6908 90 91 00, 6908 90 93 00 og 6908 90 99 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 258/2011).

Forordningen træder i kraft den 18. marts 2011.