Dato for udgivelse
16 Mar 2011 10:57
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-000123
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Udløb af antidumpingforstaltninger vedrørende importen af fodtøj med overdel af læder med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Vietnam.

Kommissionen har ved meddelelse (2011/C 82/04) offentliggjort i EU-tidende C 82 af 16. marts 2011 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af fodtøj med overdel af læder (toldtariffens pos. ex 6403 og ex 6405) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Vietnam (VN).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2011/C 82/04).