Dato for udgivelse
15 Mar 2011 10:27
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-154656
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold på importen af visse endeløse filamenter af glasfibervarer med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 248/2011 offentliggjort i EU-tidende L 67 af 15. marts 2011 indført en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold på importen af visse endeløse filamenter af glasfibervarer (toldtariffens pos. 7019 11 00, ex 7019 12 00 og ex 7019 31 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og endelige opkrævning af den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 248/2011.

Forordningen træder i kraft den 16. marts 2011.