Dato for udgivelse
07 Mar 2011 15:19
Til
Til dig som driver selvstændig virksomhed m.fl.
Sagsnummer
-
Resumé

Nu kan du selvangive for 2010 på www.skat.dk/tastselv. Når du har selvangivet, er din årsopgørelse klar i TastSelv på skat.dk. Her kan du se, om du har betalt det rigtige i skat i 2010. SKAT sender først selvangivelsen på papir efter 1. maj og kun til dem, som ikke har selvangivet i TastSelv Borger. Vælger du at selvangive på papir, kan du først forvente at modtage årsopgørelsen efter den 3. juli.


Selvangiv i TastSelv Borger
Har du en udvidet selvangivelse, er det tid til at selvangive for 2010 på www.skat.dk/tastselv. Når du har selvangivet, er din årsopgørelse klar i din skattemappe på skat.dk. Her kan du se, om du har betalt det rigtige i skat i 2010.

SKAT sender først selvangivelsen på papir efter 1. maj og kun til dem, som ikke har selvangivet i TastSelv Borger. Vælger du at selvangive på papir, kan du først forvente at modtage årsopgørelsen efter den 3. juli.

Sådan selvangiver du i TastSelv Borger 
Inden du selvangiver, skal du tjekke oplysningerne på dit servicebrev i din Skattemappe under Servicebrev/servicemeddelelse. I selvangivelsen skal du taste de oplysninger, der mangler, og godkende eller ændre dem vi allerede har ved at sætte et flueben. Vælg Ændre årsopgørelsen eller selvangivelsen. Du kan i de fleste tilfælde se årsopgørelsen med det samme.

Husk at du også skal godkende oplysningerne, selvom du ikke har andre oplysninger end dem, vi har skrevet. Du skal taste din selvangivelse senest 3. juli 2011, ellers skal du betale skattetillæg.

Betal restskat senest 1. juli 2011 og spar penge
Hvis du har betalt for lidt i skat i 2010, skal du betale restskat. Hvis du betaler senest 1. juli, skal du oveni beløbet betale en rente på 4,2 procent fra og med 1. januar til den dag, du betaler. Så jo hurtigere du betaler, jo færre renter løber der på.

Hvis du betaler for meget i rente i denne periode, vil du automatisk få beløbet tilbage i slutningen af juli.

Efter 1. juli vil restskatten blive opkrævet af SKAT, og du skal da betale 6,2 procent i procenttillæg. Læs mere i vejledningen Restskat.

Mere information
Læs mere om årsopgørelsen, og hvordan du ændrer den, på www.skat.dk/årsopgørelsen.

Du kan også få hjælp i vejledningen Hjælp til servicebrev og den udvidede selvangivelse.

Gå direkte til TastSelv Borger.

Du kan også ringe til os på 72 22 18 18 fra mandag til onsdag 9-16, torsdag 9-18 og fredag 9-14.