Dato for udgivelse
04 Mar 2011 10:26
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-051650
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændringer af toldtarifpositioner.

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse

Tarifmæssig
told

01.02.2011
0306 12 10 10     Tekst ændres til:
Hummer (Homarus americanus), kogt

0306 12 90 10 Tekst ændres til:
Hummer (Homarus americanus), i stykker, kogt eller fersk

1604 20 90 10 Udgår og erstattes af:
1604 20 90 ----Sild
11 -----Af arterne Clupea havengus 14%
19 -----Andre varer 14%