Dato for udgivelse
03 Mar 2011 14:12
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-005987
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Udløb af udligningsforanstaltninger vedrørende importen af polyethylenterephthalat (PET-folie) med oprindelse i Indien.

Kommissionen har ved meddelelse (2011/C 68/05) offentliggjort i EU-tidende C 68 af 3. marts 2011 oplyst om udløb af udligningsforanstaltninger vedrørende importen af polyethylenterephthalat (PET-folie) (toldtariffens pos. ex 3920 62 19 og ex 3920 62 90) med oprindelse i Indien (IN).

For så vidt angår udløb af udligningsforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2011/C 68/05).