Dato for udgivelse
03 Mar 2011 11:20
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-005987
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af forordning (EF) nr. 1292/2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i Indien.

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 205/2011 offentliggjort i EU-tidende L 58 af 3. marts 2011 ændret forordning (EF) nr. 1292/2007 om indførelse  af en endelig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) (toldtariffens pos. ex 3920 62 19 og ex 3920 62 90) med oprindelse i Indien (IN).

For så vidt angår ændringen henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 205/2011.

Forordningen træder i kraft den 4. marts 2011.