Dato for udgivelse
11 Mar 2011 09:58
Til
Virksomheder registreret efter CFC-afgiftsloven
Sagsnummer
2011-262-0213
Resumé
I forbindelse med Forårspakke 2.0 i 2009 blev afgiften på HFC-gasserne m.fl. forhøjet med 50%. Denne forhøjelse får virkning fra d. 1. april 2011.

Indledning

Ved lov nr. 522 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love (Forhøjelse af spildevandsafgiften og afgiften på HFC-gasser m.fl., nedsættelse af afgiften af emballage til vin og spiritus m.v.) blev afgiften af industrielle drivhusgasser i CFC-afgiftsloven sat op, således at afgifterne på disse drivhusgasser får samme niveau som CO2-afgiften på 150 kr. pr. ton CO2 målt i CO2-ækvivalenter.

Afgiften på industrielle drivhusgasser blev oprindelig indført ved lov nr. 1288 af 20. december 2000 om ændring af lov om afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift).

Afgiftsforhøjelsen får virkning fra d. 1. april 2011, og finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der fra dette tidspunktet udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medtages til udlandet. Se bekendtgørelse nr. 134 af 18. februar 2011.

HFC, PFC og SF6 afgiftssatser pr. 1. april 2011

1.

HFC-23 (R-23)

600 kr.

2.

HFC-32 (R-32)

101 kr.

3.

HFC-41 (R-41)

  15 kr.

4.

HFC-43-10mee (R-43-10mee)

246 kr.

5.

HFC-125 (R-125)

525 kr.

     

6.

HFC-134 (R-134)

165 kr.

7.

HFC-134a (R-134a)

215 kr.

8.

HFC-143 (R-143)

  50 kr.

9.

HFC-143a (R-143a)

600 kr.

10.

HFC-152a (R-152a)

  19 kr.

     

11.

HFC-227ea (R-227ea)

 483 kr.

12.

HFC-236fa (R-236fa)

 600 kr.

13.

HFC-245ca (R-245ca)

   96 kr.

14.

HCF-245fa (R-245fa)

 155 kr.

15.

HFC-365mfc (R-365mfc)

 119 kr.

     

16.

R-404A (HFC-143a/HFC-125/134a)

 588 kr.

17.

R-407C (HFC-32/HFC-125/134a)

 266 kr.

18.

R-410A (HFC-32/HFC-125)

 313 kr.

19.

R-413A (134a/PFC-218/HC-600a)

 308 kr.

20.

R-507 (HFC-125/HFC-143a)

 598 kr.

     

21.

R-508A (HFC-23/PFC-116)

 600 kr.

22.

R-508B (HFC-23/PFC-116)

 600 kr.

23.

Svovlhexafluorid (SF6)

 600 kr.

24.

Perfluormethan (R-14)

 600 kr.

25.

Perfluorethan (R-116)

 600 kr.

     

26.

Perfluorpropan (R-218)

 600 kr.

27.

Perfluorcyclobutan

 600 kr.

28.

Perfluorhexan

 600 kr.

29.

Perfluorbutan

 600 kr.

30.

Perfluorpentan

 600 kr.

Afgiftssatserne for de industrielle drivhusgasser er fastsat ud fra deres GWP-værdi (Global Warming Potential) balanceret i forhold til en afgift på 150 kr. pr. tons CO2-ækvivalent, hvilket svarede til satsen for CO2-afgiften, med en overgrænse, hvormed ingen drivhusgas kan pålægges en afgift på mere end 600 kr. pr. kg.

Afgiftssatsen for Hydrofluorkarboner (HFC'er), Perfluorkarboner (PFC'er) eller Svovlhexafluorid (SF6 ), som ikke er nævnt ovenfor er 600 kr. pr. kg.

Mere information

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte til Skattecenter Køge, Anne Binderup tlf. 72 37 78 17, Anne Rørbæk Schüssler tlf. 72 38 95 86 eller Lise Christiansen tlf. 72 38 99 44.

SKAT kan også kontaktes på tlf. 72 22 18 18.

For anden information om CFC og andre industrielle drivhusgasser i CFC-afgiftsloven henvises til SKATs juridiske vejledning afsnit  E.A.7.12. Vejledningen findes på SKATs hjemmeside www.skat.dk - Rådgivere.

Find dette og andre nyhedsbreve på SKATs hjemmeside, www.skat.dk - Virksomhed - Nyheder.

Du kan også tilmelde dig SKATs nyhedsmail ved at klikke på Nyhedsmail i den øverste bjælke på www.skat.dk.