Dato for udgivelse
01 Mar 2011 13:05
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-048645
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændringer af toldtarifpositioner

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.02.2011
0306 12 10 10    Tekst ændres til:
Frosset hummer (Homarus americanus), kogt

0306 12 90 10 Tekst ændres til:
Frosset hummer (Homarus americanus), i stykker, kogt eller fersk

0307 39 10 00 Udgår og erstattes af:
0307 39 10 ---Af arterne Mytilus:
  10 ----Frosne muslinger (Mytilus edulis), kogte, med eller uden skal   10%
90 ----I andre tilfælde 10%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 2 (april 2011) som forventes udsendt ultimo marts 2011.