Dato for udgivelse
01 mar 2011 13:54
SKM-nummer
SKM2011.127.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
10-03292
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Indregistrering og vægtafgift
Emneord
Polsk registreret bil, tilladelse, dobbeltdomicil
Resumé
Der blev meddelt afslag på tilladelse til kørsel her i landet med en polsk indregistreret bil.
Reference(r)
-
Henvisning
-

Klagen vedrører afslag på ansøgning om tilladelse til kørsel her i landet med en polsk registreret bil.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har givet afslag på ansøgning om tilladelse til kørsel her i landet med en polsk registreret bil af mærket Fiat Seicento.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren har den 20. august 2010 søgt om tilladelse til at benytte et udenlandsk (polsk) registreret køretøj af mærket Fiat Seicento til kørsel i Danmark.

Klageren er polsk statsborger.

Ifølge klagerens oplysning i ansøgningen af 20. august 2010 er hun indrejst i Danmark den 14. august 2009. Folkeregisteret har registreret klageren som indrejst den 11. september 2009.

Klageren opholder sig i Danmark i forbindelse med et master studium af to års varighed med forventet afslutningstidspunkt den 30. juni 2011.

Klageren har bevaret sin bopæl i Polen.

Klageren har under opholdet i Danmark boet på adressen Y1.

SKATs afgørelse

SKAT har givet afslag på ansøgning om tilladelse til kørsel her i landet med en polsk registreret bil af mærket Fiat Seicento.

Det fremgår af sagen,

 • at klageren er polsk statsborger,
 • at klageren har oplyst, at hun indrejste i Danmark den 14. august 2009,
 • at klageren i folkeregisteret er registreret som indrejst i Danmark den 11. september 2009, og at hun er tilmeldt adressen Y1,
 • at klageren opholder sig her i landet i forbindelse med et studium med forventet afslutningstidspunkt den 30. juni 2011,
 • at klageren oplyser, at hun forventer at opholde sig i Danmark, indtil hendes studium er afsluttet,
 • at klageren oplyser, at hun afholder ferier m.v. på over 10 dage i Polen, og
 • at klageren oplyser, at hun har bevaret en bopæl, en møbleret lejlighed hos sine forældre, i Polen.

På grundlag af disse oplysninger betragtes klageren som bosat her i landet i forbindelse med spørgsmålet om registreringspligt for bilen.

Klageren kan derfor ikke få den tilladelse, som hun har søgt om, og hun må herefter ikke anvende køretøjet til kørsel i Danmark.

Ved denne afgørelse er der lagt vægt på, at klageren har opholdt sig her i landet siden august 2009, og at klagerens arbejdsmæssige tilknytning til Danmark vurderes at overstige hendes private tilknytning til Polen.

SKAT har ved afgørelsen anvendt §§ 8, 10, stk. 2, og 12 i bekendtgørelse nr. 811 af 28. juni 2010 om registrering af køretøjer m.v.

Klageren skal især lægge mærke til, at hun betragtes som bosat i Danmark, når

 • opholdet i Danmark overstiger 185 dage, eller
 • opholdet i Danmark overstiger 185 dage i afbrudte perioder inden for 12 måneder, jf. § 8 i ovennævnte bekendtgørelse.

Det bemærkes, at ved dobbeltdomicil anses en person for hjemmehørende det sted, hvor den pågældende sædvanligvis opholder sig, det vil sige mindst 185 dage inden for et kalenderår, på grund af en privat og erhvervsmæssig tilknytning, jf. § 10, stk. 2, i ovennævnte bekendtgørelse.

Klageren må derfor inden 14 dage fra datoen for SKATs afgørelse enten

 • udføre køretøjet af landet,
 • lade køretøjet registrere på danske nummerplader, eventuelt ifølge aftale med registreret ejer, eller
 • aflevere nummerpladerne til Skattecenter Aalborg, Aarhus, Odense eller Høje Taastrup, hvor klageren også kan blive vejledt med henblik på betaling af registreringsafgift, evt. told og/eller moms.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at hun skal have tilladelse til at bruge bilen i Danmark.

Klageren anmoder om, at hendes nuværende situation tages i betragtning.

Fra den 2. januar 2011 mangler klageren kun sit afsluttende eksamensprojekt for at gennemføre sin uddannelse. Indtil klageren har gennemført sin uddannelse, ønsker hun kun at benytte sin bil til at rejse frem og tilbage mellem Danmark og Polen for at lave research til sit eksamensprojekt. Hvis påkrævet kan klageren gøre rede for disse rejser ved fremvisning af kvitteringer for rejseudgifter som f.eks. benzin m.m. Klagerens plan er at bo hos sine forældre i Polen minimum 3 uger om måneden og rejse til Danmark udelukkende for skolerelaterede formål som f.eks. møder med klagerens supervisor og brug af bibliotek.

Derfor vil klageren fra den 2. januar primært være bosat i Polen.

Klageren vil gerne understrege, at hun ikke har planer om at bruge sin bil til andet end at rejse frem og tilbage.

Klageren har heller ikke nogen intentioner om at blive i Danmark efter sin uddannelses afslutning, som sker den 30. juni 2011.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

En person, der er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses at have bopæl her i landet.

En person, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses at have bopæl her i landet, hvis den pågældende opholder sig her i landet i 185 dage eller, hvis den pågældende opholder sig her i landet i afbrudte perioder, vedkommende inden for en periode på 12 måneder opholder sig her i landet i tilsammen 185 dage.

Dette følger af § 8 i bekendtgørelse nr. 811 af 28. juni 2010 om registrering af køretøjer m.v.

I tilfælde, hvor en ejer eller bruger af et køretøj samtidig har bopæl i flere stater m.v., anses den pågældende at have bopæl i den stat m.v., hvor den pågældende er hjemmehørende.

En person anses for hjemmehørende det sted, hvor den pågældende sædvanligvis opholder sig, det vil sige mindst 185 dage inden for et kalenderår, på grund af en privat og erhvervsmæssig tilknytning.

Dette følger af § 10, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 811 af 28. juni 2010 om registrering af køretøjer m.v.

Hvis en ejer eller bruger af et udenlandsk køretøj etablerer bopæl eller hjemsted her i landet, skal køretøjet registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer inden 14 dage efter tilflytningen, hvis køretøjet bruges på færdselslovens område.

Dette følger af § 12 i bekendtgørelse nr. 811 af 28. juni 2010 om registrering af køretøjer m.v.

Landsskatteretten er enig med SKAT i, at klageren i registreringsmæssig henseende er at anse for hjemmehørende her i landet.

Landsskatteretten er derfor enig med SKAT i, at klageren ikke må føre et udenlandsk motorkøretøj på færdselslovens område, samt at bilen enten skal udføres af landet, indregistreres på danske nummerplader, eller at nummerpladerne skal afleveres til et skattecenter inden for en vis frist.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.